پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

سگ همسايهاين سگ از روز اول تا الان ( بيش از دو ماه ) براي من پارس مي كنه .

چهارشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۶

My Turtle

عكسهاي لاكي پوكي من :


در حال شيطنت !


كاهو خوري !


خربزه خوري ، البته پاي لرزش بايد بشينه !


بدون شرح