شنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۹

تصاویر جاده و منجیل

این تصاویر را در خلال مسیری که تا رهاسازی لاک پشتهای برکه ای داشتیم گرفتم.

تصویر زیبای اطراف اتوبان رشت به قزوین :

مناظر اتوبان قزوین به رشت به نظر من خیلی سبز و طبیعی و زیبا بودند و من از حرکت چند ساعته در این اتوبان لذت بردم. باید از آقای فرهاد هم به خاطر رانندگی خیلی مناسبشون در این اتوبان تشکر کنم.

تصویر شهر بادها (منجیل) و توربینهای بادی و سد منجیل :

توی این شهر واقعا باد شدیدی می آید، طوری که واقعا احساس می کردی باد می برتت! تجربه جالبی در این شهر داشتم.


تصویر یکی از توربینهای بادی شهر منجیل. چون باد در این لحظه کمتر بود و پره حرکتی نداشت امکان ثبت این تصویر ماثر شد.


تصویر سد منجیل و جزیره ای در وسط آن. وجود این سد و مقدار زیاد آب سبب شرجی بودن هوای این منطقه شده بود.