جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

گربه من

این گربه قشنگ گربه منه ولی تو خونمون نیست! ( با توجه به وجود سگ همسایه)
گربه مناول مامانش پیش ما بود ( مامانم همین جوری مشکی بود)
گربه من
مامان زایمان کرد و خودش رفت ( گربه صفت بود) ولی این بچه اش موند.
گربه منجنسیتش نره و دوست داره با همه بازی کنه و خودش میاد طرف آدم.
Posted by Picasa

۱ نظر:

Kirstie گفت...

Hello, I'm a student from the United States and as a school project we were asked to view some Tehranian blogs

I don't know if you speak any English, but message me back if you can! Thanks